ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2021 m. birželio 1 d. Lietuvoje įregistruotų galvijų skaičius, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, išliko gana stabilus – sumažėjo 0,61 proc., iki 653,133 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus pieninių veislių karvių įregistruota 235,638 tūkst. vnt. – 3 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų – 201,066 tūkst. vnt. – 2,85 proc. daugiau nei 2020 m. birželio 1 d.

Analizuojamu laikotarpiu galvijų laikytojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 8,62 proc. ir sudarė 35,686 tūkst. vnt.

2021 m. birželio1 d. duomenimis, daugiausia galvijų buvo įregistruota Šilalės (44,258 tūkst. galvijų ir 2,697 tūkst. laikytojų), Šilutės (38,838 tūkst. galvijų ir 1,669 tūkst. laikytojų) Telšių (29,005 tūkst. galvijų ir 1,294 tūkst. laikytojų) ir Kelmės (26,041 tūkst. galvijų ir 1,739 tūkst. laikytojų) rajonų savivaldybėse. Daugiausia galvijų vienam laikytojui teko Pakruojo rajono savivaldybėje – po 63 galvijus, Pasvalio (po 38 vnt.), Kėdainių (po 36 vnt.) ir Joniškio (po 32 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)

Lietuvoje mažėja galvijų ir jų laikytojų skaičius