mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 5,02 mažiau  nei 2019 m. sausio–gegužės mėn. Iš to skaičiaus į kitas ES šalis buvo eksportuota 879 tūkst. t kiaulienos ir tai 31,98 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–gegužės mėn. Vokietija kiaulienos eksportą padidino į Italiją – 32 proc. (iki 160 tūkst. t), Nyderlandus – 39 proc. (iki 158 tūkst. t) ir Lenkiją – 56 proc. (iki 93 tūkst. t). Į trečiąsias šalis Vokietija eksportavo 257 tūkst. t kiaulienos – 51,23 proc. kiaulienos mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pagrindinė šio staigaus nuosmukio priežastis buvo afrikinio kiaulių maro protrūkis 2020 m. rugsėjo viduryje, kuris sumažino Vokietijos eksportą į trečiąsias šalis, ypač į Kiniją, kuri buvo pagrindinė vokiškos kiaulienos pirkėja. Taip pat Vokietijos kiaulienos eksportas analizuojamu laikotarpiu sumažėjo į Didžiąją Britaniją – 9,9 proc. (iki 58 tūkst. t).

Šaltinis: AMI

2021 m. sausio–gegužės mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas