2021 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos įmonėse iš viso buvo paskersta 4,494 tūkst. avių – 15,87 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 82,18 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai sumažėjo 19,39 proc. (iki 3,446 tūkst. vnt.), o ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) – 1,78 proc. (iki 1,048 tūkst. vnt.). Kaip įprasta, avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai sudarė 76,68 proc. nuo bendro paskerstų avių skaičiaus. Avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 10,30 proc. ir sudarė 87,36 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 508,91 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 169,06 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 12,56 proc. ir 14,87 proc. didesnės kainos nei 2020 m. sausio–liepos mėn.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos 34 ožkos. Visos jos buvo paskerstos grąžintinais pagrindais.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Lietuvos įmonėse mažėja avių skerdimų skaičius