Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2021 m. II ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, sumažėjo 20,11 proc. 2021 m. II ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 12,657 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 62,73 proc., kviečiai – 15,16 proc., rugiai – 10,03 proc., žirniai – 4,46 proc., grikiai – 4,34 proc., pupos – 2,00 proc. Ekologiški grūdai sudarė 6,81 proc. visų supirktų 2021 m. II ketvirtį grūdų Lietuvoje. Šių metų II ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, ekologiškų avižų supirkimo kaina sumažėjo 15,92 proc., rugių – 4,00 proc., pupų – 3,64 proc., miežių – 2,37 proc., o lubinų padidėjo 0,19 proc., rapsų – 4,37 proc., žirnių – 5,89 proc., kvietrugių – 16,26 proc., kviečių – 19,56 proc., grikių – 56,97 proc. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje 2021 m. II ketvirtį buvo 0,73 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, miežių – 24,01 proc., kviečių – 25,62 proc., avižų – 38,47 proc., žirnių – 38,86 proc., grikių – 40,38 proc., pupų – 44,73 proc., rapsų – 86,98 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2021 m. II ketvirtį, palyginti 2020 m. atitinkamu ketvirčiu, sumažėjo 9,07  proc. ir sudarė 42,212 tūkst. t. Ekologiški kukurūzai analizuojamu laikotarpiu sudarė 37,96 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 28,80 proc., kviečiai – 17,21 proc., pupos – 7,87 proc., žirniai – 3,48 proc., grikiai – 2,06 proc., rugiai – 1,48 proc., kvietrugiai – 0,59 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų II ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, padidėjo 79,36 proc. ir sudarė 14,209 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų kukurūzų, avižų, kviečių ir sojos.

Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų grūdų perdirbimas sudarė tik 5,117 tūkst. t. 2021 m. birželio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 17,706 tūkst. t.

Šaltinis – ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2021 m. II ketvirtį sumažėjo