Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2021 m. rugpjūčio mėn. sudarė 37 EUR/vnt. ir buvo 8,9 proc. žemesnė nei 2020 m. rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Švedijoje – 81 EUR/vnt., Italijoje – 69 EUR/vnt., Danijoje – 52 EUR/vnt., o pigiausiai – Nyderlanduose – 19 EUR/vnt., Belgijoje – 27 EUR/vnt. ir Ispanijoje – 29 EUR/vnt. Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 39 EUR/vnt. Per metus paršelių kaina labiausiai sumažėjo Vengrijoje (31,1 proc.) ir Lenkijoje (30,7 proc.).

Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina 2021 m. rugsėjo pradžioje siekė 80–100 EUR/vnt., o 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 100–120 EUR/vnt.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

ES rinkoje mažėjo paršelių kainos