2021 m. šalies skerdyklose buvo paskersta 906,19 tūkst. kiaulių – 2,60 proc. mažiau nei 2020  m. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 3,38 proc. mažiau nei 2020 m. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2021 m. sudarė 93,77 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2020 m. – 96,22 proc. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 74,54 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 1,66 proc. mažiau nei 2020 m.

2021 m. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 135,77 EUR/100 kg ir buvo 10,91 proc. žemesnė nei 2020 m. Vidutinė kiaulių supirkimo (gyvojo svorio) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 99,05 EUR/100 kg – buvo 12,07 proc. žemesnė nei 2020 m. (112,65 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 9,91 proc., antros (106–115 kg) – 11,71 proc., trečios (116–140 kg) – 12,78 proc., o paršavedžių – 23,86 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m., palyginti su 2020 m., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina ir skerdimo apimtys mažėjo