Šių metų I ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 1 620 ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 505,87 t galvijienos skerdenų. Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, padidėjo 33,44 proc. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2022 m. I ketvirtį sudarė 4,57 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą ekologiškai užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris šių metų I ketvirtį buvo didesnis 8,66 proc. nei galvijų, užaugintų įprastinės gamybos ūkiuose, ir sudarė 312,27 kg. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, padidėjo 33,73 proc. ir sudarė 176,51 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 6,69 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Šių metų I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina padidėjo 26,90 proc. ir sudarė 345,07 EUR/100 kg (be PVM). Tai 22,12 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2022 m. I ketvirtį padidėjo