Sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių skaičius Lietuvoje 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 13,41 proc. ir sudarė 2 529 vnt., o sertifikuotas plotas juose padidėjo 11,17 proc. Ariama žemė sudarė 61,90 proc. sertifikuoto ploto. Kviečių plotas sudarė 35,57 proc. sertifikuoto javų ploto. Sertifikuotų perdirbimo įmonių skaičius analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 18,24 proc. ir sudarė 121 vnt.

Sertifikacijos įstaigos „Ekoagros“ duomenimis, 2021 m. Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo auginami 59,151 tūkst. galvijų, iš kurių melžiamos karvės sudarė 22,89 proc. Palyginti su 2020 m., ekologiškai auginamų galvijų skaičius Lietuvoje padidėjo 0,70 proc., palyginti su 2016 m., – net 56,43 proc. Ekologiškų rauginto pieno gaminių gamyba 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 6,37 proc., sūrių – 6,92 proc., geriamojo pieno – 20,91 proc. Ekologiškos galvijienos skerdenų svoris 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 27,51 proc. ir sudarė 2 152,91 t.

Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose praėjusiais metais, palyginti su 2020 m., sertifikuotų paukščių skaičius padidėjo 59,14 proc. ir sudarė 19,761 tūkst. vnt. Vištos dedeklės sudarė 62,19 proc. sertifikuotų paukščių.  Sertifikuotuose Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose ir įmonėse 2021 m. ekologiškų kiaušinių gavyba sudarė 207,02 t. Palyginti su 2016 m., ekologiškai auginamų paukščių skaičius padidėjo daugiau nei 2 kartus.

Praėjusiais metais, palyginti su 2020 m., Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo auginama 2,54 proc. mažiau avių ir 3,25 proc. daugiau ožkų. 2021 m. Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose buvo sertifikuotos 19,761 tūkst. avių ir 699 ožkos. Tačiau, palyginti su 2016 m., avių auginimas sumažėjo 7,15 proc., ožkų – 40,46 proc.

Sertifikacijos įstaigos „Ekoagros“ duomenimis, Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose 2021 m., palyginti su 2020 m., ekologiškai auginamų kiaulių skaičius padidėjo 1,74 proc. ir sudarė 175 vnt. Tačiau, palyginti su 2016 m., ekologiškai auginamų kiaulių skaičius sumažėjo 2,78 proc.

Praėjusiais metais, kaip ir 2020 m., Lietuvoje nebuvo sertifikuota nei vieno ekologiškai auginamo triušio.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), Ekoagros

Sertifikuotų ekologinio žemės ūkio naudmenų plotas Lietuvoje 2021 m. padidėjo