2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 558,833 tūkst. kiaulių – 6,91 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 6,35 proc. mažiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. S kategorijos kiaulės sudarė 21,98 proc. (2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 68,33 proc.), E kategorijos – 65,03 proc. (2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 27,35 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina  pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 166,70 EUR/100 kg ir buvo 16,21 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Kiaulių reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje ir visose kitose ES šalyse 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., didėjo. Lietuvoje 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. ji sudarė 170,55 EUR/100 kg ir buvo 20,22 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 174,17 EUR/100 kg ir buvo 17,28 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Latvijoje padidėjo 15,40 proc. (iki 170,51 EUR/100 kg), Lenkijoje – 22,10 proc. (iki 173,57 EUR/100 kg), Estijoje – 11,97 proc. (iki 165,45 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 177,68 EUR/100 kg (+22,50 proc.) ir 188,20 EUR/100 kg (+14,40 proc.) skerdenų.

Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 122,90 EUR/100 kg – buvo 17,11 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 16,56 proc., antros (106–115 kg) – 15,34 proc., trečios (116–140 kg) – 21,08 proc., o paršavedžių – 12,02 proc.

Šaltiniai ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,91 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 17 proc.