Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 618,565 tūkst. kiaulių – 9,29 proc. mažiau nei 2021 m. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2022 m. S kategorijos kiaulės sudarė 19,09 proc. (2021 m. – 59,01 proc.), E kategorijos – 66,76 proc. (2021 m. – 34,76 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Vidutinė paskerstos ir pagal SEUROP skerdenų skalę suklasifikuotos kiaulės skerdena 2022 m. sudarė 82,58 kg, o 2021 m. – 83,04 kg. Lietuvoje 2022 m. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 180,31 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 37,16 proc. aukštesnė nei 2021 m.

 Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 184,13 EUR/100 kg ir buvo 28,77 proc. aukštesnė nei 2021 m. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2022 m., palyginti su 2021 m., didėjo visose ES šalyse. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina padidėjo 36,10 proc. (iki 184,62 EUR/100 kg), Estijoje – 19,85 proc. (iki 174,27 EUR/100 kg), Latvijoje – 33,03 proc. (iki 185,04 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 2022 m., palyginti su 2021 m., atitinkamai padidėjo 34,12 proc. (iki 187,60 EUR/100 kg) ir 25,99 proc. (iki 194,20 EUR/kg).

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 2,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą