Ekologiškų grūdų supirkimo iš Lietuvos augintojų kainos 2020 m. vasario mėn. mažėjo

2020 m. vasario mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš Lietuvos augintojų supirko 7,434 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 38,32 proc., avižos – 27,93 proc., žirniai – 15,24 proc., kvietrugiai – 9,20

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. vasario mėn. padidėjo

2020 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 36,84 proc. daugiau ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 36,72 proc. daugiau galvijienos skerdenų. Palyginti su 2019 m. vasario mėn., skerdimų skaičius padidėjo 46,77 proc. 2020 m.