2020 m. sausio–vasario mėn. dėl koronaviruso epidemijos sumažėjo ES šalių paukštienos eksportas ir importas

Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, per 2020 m. sausio–vasario mėn. Europos Sąjungos (toliau – ES) paukštienos eksportas, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 23,3 proc. ir sudarė 336,064 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu, dėl koronaviruso krizės užsidarius viešbučiams,