Teikiant prašymus Lietuvos transporto saugos administracijai, dėl žemės ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimo ES reikalavimams, prašome naudoti šią prašymo formą. Kartu su prašymu pateikti gamintojo įgaliojimą ar atstovavimo sutartį ir užpildytą atitikties liudijimo pavyzdį. EB tipo patvirtinimo liudijimų siųsti nereikia.

Prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus prašome siųsti el. paštu:  agro@ltsa.lt