Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išduodamos pažymos yra atlygintinos.

Norėdamas gauti pažymą, pareiškėjas parašo prašymą, kuriame nurodo technikos priemonės registravimo duomenis, pažymos pateikimo terminą, siuntimo būdą; sumoka įmoką už pažymą (bet kuriame banke, AB Lietuvos pašto skyriuose arba naudojantis e. bankininkyste), jei norima pažymos skubos tvarka, – sumokėtos įmokos kvitą arba jo kopiją prideda prie prašymo; prašymą išsiunčia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius; el. paštu pagalba@vic.lt; faksu Nr. (8 5) 266 0609).

Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per atstovą.
Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą, tai turi nurodyti prašyme.

Pažymų įkainiai ir įmokų kodai

Pažymos tipas
Įmokos dydis (eurais)
Įmokos kodas
Mokėjimo paskirtis
Mokėjimas per bankus
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas
Už vieną technikos priemonę – 2,32 Eur
104036
už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro registro pažymą
 
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro juridinę galią turinčios pažymos išdavimas skubos tvarka
Už vieną technikos priemonę – 4,63 Eur
104038
už Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro registro pažymą

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Gavėjo juridinio asmens kodas
210086220
Sąskaitos Nr.
LT 754 010 042 401 552 871
Gavėjo bankas
„Luminor Bank“, AB
Įmokos kodas
iš lentelės „Pažymų įkainiai ir įmokų kodai“
Mokėjimo paskirtis
iš lentelės „Pažymų įkainiai ir įmokų kodai“

Pažymų teikimas

Pažymos parengiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir mokėjimo kvitą arba jo kopiją, arba informaciją iš banko apie įmokos gavimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio technikos registro skyriuje.
Skubos tvarka pažymos parengiamos per 1 darbo dieną gavus prašymą ir apmokėjimo patvirtinimą.
Parengtos pažymos siunčiamos prašyme nurodytu adresu arba atsiimamos asmeniškai, jeigu tai buvo nurodyta prašyme.
Pareiškėjui pageidaujant pažyma papildomai išsiunčiama nurodytu fakso Nr. ar elektroniniu paštu.
Jei pažymos pageidauja pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį ir atstovavimą liudijantį dokumentą ar jų kopijas.

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 5) 266 0620