Žemės ūkio technikos registro skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo pobūdis Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, ŽŪIKVC įstatais ir kitomis tvarkomis spręsti vyriausiojo specialisto kompetencijai paskirtus klausimus; Administruoti Traktorininko pažymėjimų informacinę sistemą ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą; Pagal kompetenciją nagrinėti gautus suinteresuotųjų