Siekiant tinkamai pasiruošti 2019 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui kontrolinių žemės sklypų ribos (toliau – KŽS) tikslinamos pagal iš anksto aprašytus KŽS ribų pasikeitimus.

Primename, kad žemdirbiai, besirengiantys paversti turimus netinkamus gauti paramą žemės plotus tinkamais ir ateinančiais 2019 m. juos deklaruoti, privalo iki 2018 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o po darbų susidariusias atliekas pašalinti iš žemės ploto, taip pat atlikti kitus būtinus tvarkymo darbus.

Baigę tvarkymo darbus, žemdirbiai turi nufotografuoti sutvarkytą netinkamą gauti paramą žemės plotą ir iki 2018 m. gruodžio 1 d. kreiptis į savivaldybės ar seniūnijos (pagal žemės ūkio valdos registravimo vietą) darbuotoją, kuris, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (toliau – PPIS) adresu https://paseliai.vic.lt, pažymės sutvarkyto ploto vietą ir įkels jo nuotrauką.

Žemdirbiai gali savarankiškai prisijungti prie PPIS ir pažymėti sutvarkyto netinkamo gauti paramą žemės ploto vietą, pasirinkti atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkelti sutvarkyto ploto nuotrauką. Įkeliama nuotrauka turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, jos dydis negali viršyti 5 MB.

Iki 2018 m. gruodžio 1 d. PPIS taip pat turi būti pranešta ir apie dirbamuose laukuose išsikastą kūdrą, pastatytus pastatus, kitus dirbamus plotus, kurie paversti netinkamais gauti paramą plotais.

Žemdirbiai, norėdami savarankiškai aprašyti KŽS ribų pasikeitimus, prie PPIS gali prisijungti adresu https://paseliai.vic.lt prisijungimo lange paspaudę nuorodą „Taip pat galite prisijungti per El. valdžios vartus“. Asmuo, pasirinkęs galimybę prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą („Per banką“, „Su elektronine atpažinties priemone“), bus nukreiptas į PPIS. PPIS meniu juostoje paspaudęs „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ jis galės pažymėti sutvarkyto netinkamo gauti paramą žemės ploto vietą, pasirinkti atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkelti sutvarkyto ploto nuotrauką.

Žemdirbių įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys, norėdami prisijungti prie PPIS, turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC) prašymą suteikti prieigą (https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudę „Paslaugos“, „Prašymai“ iš sąrašo 15 punkto parsisiųsti prašymo formą „Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“) ir įgaliojimo originalą ar jo patvirtintą kopiją.

Nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki rugpjūčio 23 d. PPIS žemdirbiai pažymėjo 801 pasikeitusias KŽS ribas. ŽŪIKVC, vadovaudamasis turima ortofotografine ir kita vaizdine medžiaga, vertina žemdirbių pažymėtus išankstinius KŽS ribų pasikeitimus ir atlieka KŽS tikslinimo darbus. Jeigu iš turimos ortofotografinės ir kitos vaizdinės medžiagos nepavyksta įvertinti KŽS ribų pasikeitimo, gali būti atliekamos jo patikros vietoje.

ŽŪIKVC darbuotojai nuo 2018 m. liepos mėn. atlieka KŽS ribų pasikeitimų patikras vietoje. Pažymėtus naujus ir sutvarkytus netinkamus gauti paramą žemės plotus jie patikslins iki 2019 m. balandžio 1 d. Nustačius, kad pažymėtas netinkamas gauti paramą žemės plotas nėra sutvarkytas (medžiai, krūmai neiškirsti, medžių kelmai neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krūvos nesutvarkytos ir pan.), KŽS ribos bus patikslintos tik tada, kai ŽŪIKVC vėlesniais metais gaus naujausią ortofotografinę medžiagą arba palydovinius vaizdus.

1 pav. Geografinių informacinių sistemų skyriaus darbuotojas vietoje tikrina pasikeitusias kontrolinio žemės sklypo ribas

 

Išankstinių KŽS ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galite stebėti elektroniniame žemėlapyje paspaudę nuorodą

http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4f13ef656cba469caefd71da2b36671c

 

 

 

 

2 pav. Elektroninis žemėlapis, kuriame pavaizduota išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eiga

Elektroniniame žemėlapyje vaizduojami taškai žymi išankstinių KŽS ribų pasikeitimo tikslinimo eigą:

1) žalios spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribos pataisytos;

2) raudonos spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribos nebus taisomos;

3) geltonos spalvos taškas nurodo, kad KŽS ribų pasikeitimas šiuo metu yra vertinamas.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į ŽŪIKVC bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5)  266 0620 arba el. paštu  pagalba@vic.lt

 

2018-08-23 Išankstiniai kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymai 2019 m. pasėlių deklaravimui