Priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“

Priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ (toliau – Priemonė). Šios

Atnaujinti žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai, taikomi nuo 2023 m. paviršinio vandens telkinių apsaugos juostoms

Atnaujinti žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai, taikomi nuo 2023 m. paviršinio vandens telkinių apsaugos juostoms

Nuo 2023 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-273 buvo pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas. Šio aprašo 7 punkte nustatyta, kad, įgyvendinant 4 GAAB standartą