Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2022 m. sausio 1 d.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2022 m. sausio 1 d.

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2022 m. sausio 1 d.

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2022 m. sausio 1 d.Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre lankytojai priimami tik iš anksto susitarus. Lankytojams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), laikytis saugaus atstumo.

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre lankytojai priimami tik iš anksto susitarus. Lankytojams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), laikytis saugaus atstumo.

Prašome kreiptis telefonu (8 5) 266 0620 ir elektroniniu paštu pagalba@vic.lt. Paslaugos, dėl kurių būtina atvykti į įmonę, teikiamos tik neatidėliotinais atvejais iš anksto suderinus vizitus nurodytais telefonais: dėl galvijo pasų gamybos – 8 691 09 796;                                                     dėl Traktorininko pažymėjimo,