Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos priimamos tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pvz., dėl paramos gavėjo mirties, ilgalaikio paramos gavėjo profesinio nedarbingumo, didelės gaivalinės nelaimės, turinčios didelį poveikį žemės ūkio valdai, ir kitais atvejais.

Tokiais atvejais žemės ūkio veiklos subjektas turi per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nenugalimo jėgos (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d., savarankiškai užpildyti ir patvirtinti paraišką arba, neturėdamas techninių galimybių ar kompiuterinių įgūdžių, kreiptis į savivaldybę ar seniūniją pagal žemės ūkio valdos centro adresą.

Savivaldybės ar seniūnijos darbuotojas arba žemės ūkio veiklos subjektas dokumentus (prašymą priimti pavėluotą paraišką, vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentų originalus ir patvirtintą paraišką) turi išsiųsti paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (adresu Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

Po 2018 m. spalio 31 d. paraiškos nebepriimamos.

Dėl paraiškos teikimo galite pasikonsultuoti paskambinę VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba rašydami el. paštu pagalba@vic.lt

2018-09-28 Svarbi informacija! Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nespėjo deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, dar gali tai padaryti iki 2018 m. spalio 31 d.