Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2019 metų sausio mėnesį

 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio mėnesį supirko 102,34 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,45 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,9 proc., arba 0,903 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2019 m. sausio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 57 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 18 334 pieno gamintojų buvo supirkta 102,34   tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio mėn. – 102,77 tūkst. t. vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio mėn. – 101,53 tūkst. t. vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno).

Daugiau skaitykite čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų vieną mėnesį