Primename, kad iki š. m. birželio 1 d. pareiškėjai, norintys, kad jų praėjusiais kalendoriniais metais gautos pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo būtų įtrauktos į EDV ir VED apskaičiavimus, dar gali pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – pažyma). Vėliau pateiktų pažymų duomenys nebus vertinami skaičiuojant šiuos rodiklius.

Prašymą ir pažymos formą galima rasti čia

Dėl Pažymos apie gautas pajamas pateikimo