Šiemet, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpiu (balandžio 15 d. iki liepos 2 d.) iš viso pateiktos 126 057 paraiškos, deklaruotas plotas – 2 926 751,25 ha. Palyginti su 2018 metais, šiemet pateikta apie 2 tūkst. paraiškų mažiau, tačiau deklaruotas plotas padidėjo 16 469,24 ha.

3 346 pareiškėjai patvirtino paraiškas naudodamiesi Elektroninių valdžios vartų teikiama paslauga (74 pareiškėjais daugiau nei 2018 m.). Jų deklaruotas plotas 199 979,11 ha.

Didžiausi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai deklaruoti Panevėžio (113 972,28 ha), Kėdainių (109 184,9 ha), Raseinių (98 660,57 ha), Šakių (97 379,42 ha), Radviliškio (93 346,69 ha) rajonuose.

Daugiausia paraiškų pateikta Alytaus (5 020), Šilalės (4 779), Šilutės (4 408), Kelmės (4 104), Vilniaus (3 912) rajonų savivaldybėse.

Kaip ir 2018 metais, šiemet didžiausius deklaruotus grūdinių kultūrų plotus Lietuvoje sudaro žieminiai kviečiai (740 208,99 ha), vasariniai kviečiai (157 041,84 ha), vasariniai miežiai (153 318,53 ha), žieminiai kvietrugiai (95 851,57 ha), avižos (88 696,01 ha).

Žieminių rapsų šiais metais deklaruota 224 294,93 ha, vasarinių rapsų – 21 447,20 ha.

Šiais metais sumažėjo deklaruoti žirnių plotai 78 956,00 ha (2018 m. žirnių – 112 713,49 ha), taip pat, lyginant su pernai metais, sumažėjo ir pupų plotai 56 478,30 ha (2018 m. pupų deklaruota – 73 197,40 ha).

2019 metais daugiamečių ganyklų arba pievų, daugiamečių žolių (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.) 5 metų ir daugiau (naudmenos kodas DGP) deklaruota 645 290,5 ha, o ganyklų arba pievų, daugiamečių žolių iki 5 metų (naudmenos kodas GPŽ) deklaruota 187 410,12 ha (2018 metais atitinkamai deklaruota 721 963,7 ha ir 145 774,46 ha).

Pareiškėjai iki liepos 2 d. galėjo pavėluotai pateikti deklaracijas, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui prasideda pateiktų paraiškų administravimo procesas: nagrinėjami paraiškų duomenys, gauti pareiškėjų dokumentai, prireikus užsakomos patikros vietoje ir kt.

Nuo liepos 3 d. iki spalio 31 d. pareiškėjai dar gali pateikti paraiškas tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo jų valios (pvz., dėl pareiškėjo mirties, ilgalaikio profesinio nepajėgumo, stichinės nelaimės, padariusios stiprų poveikį valdai).

 

2019 metais deklaruotos žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai