Paramą gali gauti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai, savo žemės ūkio valdą įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjus paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą (cukrų) priėmimui, bičių laikytojai turi atvykti į savivaldybių administracijas pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą, pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojai savivaldybių administracijų darbuotojams turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Už vieną bičių šeimą galima gauti iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti ir ne daugiau kaip11,58 Eur dydžio kompensaciją už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba už ne daugiau kaip 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.

Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti prieš teikdami paramos paraišką. Jeigu pateikus paramos paraišką pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą bičių laikytojai privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.

Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojai, pavėlavę pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu pateikdami ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus.

 

Bičių augintojai jau gali teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą (cukrų) gauti