2019 m. spalio 3–4 d. Florianopolyje (Brazilija) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Bendrasis duomenų apsaugos įstatymas – LGPD: poveikis ir iššūkiai viešajame sektoriuje“. Renginį organizavo Santa Katarinos Teisingumo teismas. Jame dalyvavo kviestiniai pranešėjai – pasaulinio lygio asmens duomenų apsaugos ekspertai iš Europos bei Pietų Amerikos. Konferencijoje buvo diskutuojama apie asmens duomenų apsaugos, kaip itin šiuo metu pasaulyje aktualios temos, svarbą, poveikį bei iššūkius, su kuriais susiduria ir ateityje susidurs viešasis sektorius ir jame dirbantys asmenys.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) duomenų apsaugos pareigūnės Ingrida Mitkevičienė ir Raimonda Pečiulienė buvo pakviestos ne tik dalyvauti šioje konferencijoje, bet ir pristatyti savo pranešimą tema Being a DPO in the public sector: Lithuanian point of view bei pasidalyti darbo, vykdant duomenų apsaugos pareigūnų funkcijas ŽŪIKVC, niuansais, pagrindiniais kasdieniame darbe kylančiais iššūkiais ir gerąja patirtimi, taip pat kartu plačiau apžvelgti duomenų apsaugos pareigūno darbo viešajame sektoriuje subtilybes. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje leido reikšmingai prisidėti tiek prie ŽŪIKVC, tiek prie visos Lietuvos teigiamo asmens duomenų apsaugos įvaizdžio formavimo tarptautinėje arenoje.

Raimonda Pečiulienė
Ingrida Mitkevičienė
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų apsaugos pareigūnės dalijosi patirtimi tarptautinėje konferencijoje