Informuojame, kad valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino nuo 2020-03-16 iki 2020-06-16 darbą organizuoja ir klientus aptarnauja nuotoliniu būdu. Laikinai klientai negalės užsisakyti dokumentų ar išrašų atvykę į ŽŪIKVC.

Informacija teikiama elektroniniu paštu pagalba@vic.lt. Skubiais klausimais galima kreiptis telefonu (8 5) 266 0620 .

Dauguma paslaugų bus teikiamos tik elektroniniu būdu: pažymos, išrašai, raštai ir kiti dokumentai bus siunčiami elektroniniu paštu ir per E. pristatymo sistemą.

Likusios paslaugos, dėl kurių būtina atvykti į įmonę, bus teikiamos tik neatidėliotinais atvejais iš anksto suderinus vizitus nuo 9 iki 12 val. toliau nurodytais telefonais:

galvijo pasų gamyba – 8 691 09 796;

Traktorininko pažymėjimo, Traktoriaus registracijos liudijimo, Techninės apžiūros talono, Augalų apsaugos purkštuvo pažymėjimo blankų išdavimas – 8 52 66 0640;

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo blankų išdavimas – 8 52 64 8872.

Kilus neaiškumams dėl Pasėlių deklaravimo ar Paraiškų priėmimo informacinės sistemos galima kreiptis į ŽŪIKVC Geografinių informacinių sistemų skyrių telefonu (8 5) 266 06 20 ir pasirinkus Nr. 2.

Taip pat klausimus galima pateikti el. paštu e-ibraizymas@vic.lt.

Laikinai keičiasi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paslaugų teikimo tvarka