Informuojame, kad savivaldybėse (seniūnijose), kurioje registruota kiaulių laikytojo valda nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 21 d. priimamos kiaulių laikytojų paraiškos už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjams.

Paraiškas priimantys savivaldybių (seniūnijų) darbuotojai duomenis įves į Ūkinių gyvūnų registre esančią elektroninę Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą, atspausdins paraišką ir pateiks pareiškėjui pasirašyti.

Pagalbos dydis atitinkantiems taisyklėse nustatytus reikalavimus – 30 eurų už vieną kiaulę.

Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/65151880d09411eaabd5b5599dd4eebe

Nuo rugpjūčio 10 d. galima teikti paraiškas kiaulių laikytojams