Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras nuo 2021 m. sausio 1 d. reorganizuojamas į Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą.

Atkreipiame dėmesį, kad iki Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro reorganizavimo pabaigos, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d., Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos galioja ir reorganizavus šį registrą, kol pasibaigia jų galiojimo terminas. Taip pat iki Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro reorganizavimo pabaigos visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

Reorganizuojamas LR patvirtintų pašarų ūkio subjektų registras