Žemdirbiai, valdantys žemės plotus Ignalinos, Visagino, Alytaus, Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių ir Marijampolės savivaldybėse, kviečiami dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“.

 

 

Paraiškos priimamos nuo 2021 m.  vasario 15 d. iki kovo 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

 

Išsamesnė informacija apie priemonės veiklą ir žemdirbiams keliamus reikalavimus Nacionalinės mokėjimo agentūros straipsnyje.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kartu su paraiška privaloma pateikti žemės plotų, kuriuos numatoma sutvarkyti, žemėlapių fragmentus.

 

Kaip patikrinti, ar žemės plotai patenka į Aplinkos ministerijos nustatytas Meldinių nendrinukių buveines?

 

Žemės plotai turi patekti į Aplinkos ministerijos nustatytas Meldinių nendrinukių buveines.

 

Atverkite VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sukurtą interaktyvųjį žemėlapį (jei nuoroda neatsidaro, interneto svetainės https://www.vic.lt meniu juostoje paspauskite „Žemėlapiai“ ir piktogramą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“).

 

Žemėlapio paieškos lange įveskite vietovės pavadinimą arba kontrolinio žemės sklypo numerį ir paspauskite mygtuką „Ieškoti“.

 

Patikrinkite, ar žemės plotai patenka į Aplinkos ministerijos nustatytas Meldinių nendrinukių buveines.

Kaip įbraižyti žemės plotą, kurį numatoma sutvarkyti?

Žemėlapyje paspauskite mygtuką „Braižymas“ ir atvertame lange „New Feature“ įbraižykite numatomą sutvarkyti žemės plotą. Atvertame lange papildomai įveskite lauko numerį.

Įbraižytas plotas vaizduojamas mėlyna spalva.

Kaip suformuoti įbraižyto žemės ploto, kurį numatoma sutvarkyti, žemėlapio fragmentą?

Žemėlapyje paspauskite mygtuką „Spausdinimas“ ir atvertame lange paspauskite „Spausdinti“. Parsisiųskite sukurtą žemėlapio fragmentą.

Atkreipiame dėmesį, kad įbraižytų žemės plotų, kuriuos numatoma sutvarkyti, grafinius duomenis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras perduos Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Žemdirbiai sukurtus žemėlapių fragmentus turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai kartu su paraiška.

 

 

 

Raginame dalyvauti priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“