Žemės ūkio ministerija šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti žemės ūkio verslo analizės sistemą. Remiantis duomenų analizės rezultatais bei taikant įrodymais pagrįstus metodus, ši sistema leis priimti sprendimus ir užtikrinti veiklos pokyčius.

Įgyvendinus projektą iki šiol įvairiose sistemose bei registruose ir įvairiais formatais kaupiami duomenys bus sujungti ir apdorojami vienoje duomenų bazėje.  Taip pat naujoji analizės sistema leis taupyti laiką, kadangi duomenys pagal sukurtą algoritmą bus pateikiami automatizuotai. Sistema spręs ir duomenų trūkumo klausimą – leis generuoti duomenis pagal vartotojų poreikius. Ypač opi problema dėl duomenų gavimo už praėjusius metus: paprastai žemės ūkio verslo duomenys už praėjusius metus yra gaunamai tada, kai jau yra praradę savo aktualumą, todėl tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, šie duomenys bus gaunami jau per pirmą pusmetį.

Projekto partneriai: valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Informacinės plėtros komitetas , viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinio fondo – Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinių fondų Veiksmų programos 10 prioriteto priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Žemės ūkio verslo analizės sistemos sukūrimas