Šiais metais Lietuvoje nuimamo grūdų derliaus drėgnis daugiau kaip 5 proc. didesnis negu praėjusiais metais tuo pačiu metu

Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2023 m. nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų grūdų drėgnis buvo 5,28 proc. didesnis negu 2022 m. analogišku laikotarpiu ir sudarė vidutiniškai 14,74 proc. Iš jų kviečių vidutinis drėgnis sudarė 14,74 proc. (+5,11 proc.), miežių – 14,85 proc.