Informuojame, kad 2021 m. lapkričio mėnesį vidutinė natūralaus (4,44 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 400,29 Eur už t, t. y. 6,8 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2021 m. spalio mėn. – 374,72 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina š. m. lapkričio mėnesį, palyginti su spalio mėn., padidėjo 7,7 proc. ir buvo 299,24 Eur už t.

Š. m. lapkričio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 27,0 proc. didesnė, palyginti su 2020 m. lapkričio mėn. (2020 m. lapkričio mėn. – 315,1 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2021 m. lapkričio mėnesį už natūralų pieną (4,39 proc. riebumo ir 3,64 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 444,64 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 5,8 proc. (2021 m. spalio mėn. ji buvo 420,12 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2021 m. lapkričio mėn. padidėjo daugiau kaip 6 proc. ir buvo 329,7 Eur už t (2021 m. spalio mėn. – 310,69 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2021 m. lapkričio mėn.).

2021 m. lapkričio mėn. buvo supirkta 102,42 tūkst. t pieno, 1,2 proc. daugiau, palyginti su 2020 m. lapkričio mėn.

Per 2021 m. sausio–lapkričio mėn. iš viso buvo supirkta 1 227,84 tūkst. t pieno, t. y. 1,3 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2021 m. lapkričio mėnesį