Informuojame, kad 2021 m. gruodžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,44 proc. riebumo ir 3,54 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 427,15 Eur už t, t. y. 6,7 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2021 m. lapkričio mėn. – 400,29 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2021 m. gruodžio mėnesį, palyginti su 2021 m. lapkričio mėn., padidėjo 7,5 proc. ir buvo 321,58 Eur už t.

2021 m. gruodžio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 35,2 proc. didesnė, palyginti su 2020 m. gruodžio mėn. (2020 m. gruodžio mėn. – 316 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2021 m. gruodžio mėnesį už natūralų pieną (4,40 proc. riebumo ir 3,62 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 466,62 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 4,9 proc. (2021 m. lapkričio mėn. ji buvo 444,64 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2021 m. gruodžio mėn. padidėjo daugiau kaip 5 proc. ir buvo 347,43 Eur už t (2021 m. lapkričio mėn. – 329,70 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2021 m. gruodžio mėn.).

2021 m. gruodžio mėn. buvo supirkta 105,3 tūkst. t pieno, 2,3 proc. daugiau, palyginti su 2020 m. gruodžio mėn.

2021 m. iš viso buvo supirkta 1333,2 tūkst. t pieno, t. y. 0,97 proc. mažiau, palyginti su 2020 m.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2021 m. gruodžio mėnesį