Informuojame, kad 2022 m. sausio mėnesį vidutinė natūralaus (4,35 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 441,19 Eur už t, t. y. 3,3 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2021 m. gruodžio mėn. – 427,15 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. sausio mėnesį, palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., padidėjo 5,1 proc. ir buvo 338,31 Eur už t.

2022 m. sausio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 40,5 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. sausio mėn. (2021 m. sausio mėn. – 314,0 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. sausio mėnesį už natūralų pieną (4,35 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 480,97 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,1 proc. (2021  m. gruodžio mėn. ji buvo 466,62 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. sausio mėn. padidėjo daugiau kaip 4,9 proc. ir buvo 364,37 Eur/t Eur už t (2021 m. gruodžio 347,43 mėn. – 347,43 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. sausio mėn.).

2022 m. sausio mėn. buvo supirkta 106,5 tūkst. t pieno, 4,3 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. sausio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. sausio mėnesį