Informuojame, kad 2022 m. vasario mėnesį vidutinė natūralaus (4,36 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 458,75 Eur už t, t. y. 4,0 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. sausio mėn. – 441,19 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. vasario mėnesį, palyginti su 2022 m. sausio mėn., padidėjo 4,5 proc. ir buvo 353,58 Eur už t.

2022 m. vasario mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 43,7 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. vasario mėn. (2021 m. vasario mėn. – 319,3 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. vasario mėnesį už natūralų pieną (4,34 proc. riebumo ir 3,55 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 499,13 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,8 proc. (2022  m. sausio mėn. ji buvo 480,97 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. vasario mėn. padidėjo daugiau kaip 4,1 proc. ir buvo 379,48 Eur/t Eur už t (2022 m. sausio mėn. – 364,37 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. vasario mėn.).

2022 m. vasario mėn. buvo supirkta 95,1 tūkst. t pieno, 6,3 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. vasario mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. vasario mėnesį