Žemdirbiai pasėlių deklaravimo metu gali deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos teisėtai naudoja ar valdo. Įbraižytiems deklaruojamiems plotams patenkant į Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) elektroninio žemėlapio sluoksnius „Valstybinė žemė“ (VŽ) ir (arba) „Laisva valstybinė žemė“ (LŽ), tos žemės naudojimo ar valdymo dokumentai turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (Valdų registras) iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo momento.

Visi galiojantys Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) teritorinių skyrių vedėjų įsakymų dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme duomenys (trumpalaikė nuoma) prieš pasėlių deklaravimą buvo automatiškai integruoti į Valdų registrą ir periodiškai atnaujinami.

Siekdami išvengti atvejų, kai pasėlių deklaravimo metu nustatoma, kad NŽT teritorinių skyrių vedėjų įsakymai dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme negalioja, taip pat išvengti galimų netikslumų ir klaidų bei užtikrinti sklandesnį paraiškų priėmimą, raginame prisijungti prie PPIS ir patikrinti, ar laukams, įbraižytiems valstybinės žemės sluoksniuose, turimi visi galiojantys valstybinės žemės naudojimo ar valdymo dokumentai.

Kaip prisijungti prie PPIS?

Kaip sukurti 2022 m. paraišką?

Kaip elektroniniame žemėlapyje pažymėti valstybinės žemės sluoksnius?

Kaip patikrinti, ar NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme yra galiojantis ir (arba) suskaitmenintas?

Deklaruojamų laukų lentelėje, esančioje po žemėlapiu, reikia paspausti lauką:

Kai įbraižytas laukas patenka į sluoksnį „Valstybinė žemė“ (VŽ), šiam laukui žemėlapyje turi būti įrašytas NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme numeris, kuris patvirtina, kad NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme yra galiojantis ir jo duomenys automatiškai integruoti į Valdų registrą ir PPIS. Žemėlapyje matomą numerį galima pasitikrinti turimame NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakyme dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme:

Kai įbraižytas laukas patenka į sluoksnį „Laisva valstybinė žemė“ (LŽ), žemėlapyje nėra atvaizduoto NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme numerio. Tokiu atveju reikia kreiptis NŽT teritorinį skyrių, kad NŽT teritorinio skyriaus vedėjas parengtų įsakymą dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme ir jo duomenys būtų perduoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC):

Kai įbraižytas laukas patenka į sluoksnį „Valstybinė žemė“ (VŽ) ir šiam laukui NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymu yra suteiktas leidimas laikinai naudotis valstybine žeme, tačiau toje pačioje vietoje yra suformuotas valstybinės žemės sklypas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (NTR), savarankiškai ar savivaldybėje reikia prisijungti prie Valdų registro ir įregistruoti žemės sklypą:

Konsultuotis galima paskambinus ŽŪIKVC bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5)  266 0620:

  • Jei skambindami paspausite mygtuką 1 „Bendrosios informacijos teikimo klausimai“, pakonsultuosime Jus dėl valstybinės žemės valdymo / naudojimo dokumentų įregistravimo Valdų registre. Taip pat galite mums parašyti el. pašto adresu pagalba@vic.lt.
  • Jei skambindami paspausite mygtuką 2 „Pasėlių deklaravimo klausimai“, pakonsultuosime Jus dėl pasėlių deklaravimo valstybinės žemės sluoksniuose. Taip pat galite mums parašyti el. pašto adresu e-ibraizymas@vic.lt.

 

 

 

Valstybinės žemės naudotojai turi suklusti: deklaruoti pasėlius valstybinėje žemėje galima tik turint galiojančius valstybinės žemės naudojimo ar valdymo dokumentus