Informuojame, kad 2022 m. balandžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,38 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 510,3 Eur už t, t. y. 7,2 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. kovo mėn. – 476,0 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. balandžio mėnesį, palyginti su 2022 m. kovo mėn., padidėjo 8,4 proc. ir buvo 395,03 Eur už t.

2022 m. balandžio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 60,0 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. kovo mėn. (2021 m. balandžio mėn. – 318,95 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. balandžio mėnesį už natūralų pieną (4,37 proc. riebumo ir 3,56 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 560,79 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,2 proc. (2022  m. kovo mėn. ji buvo 515,27 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. balandžio mėn. padidėjo daugiau kaip 9,2 proc. ir buvo 424,76 Eur/t Eur už t (2022 m. kovo mėn. – 388,8 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. balandžio mėn.).

2022 m. balandžio mėn. buvo supirkta 102,11 tūkst. t pieno, 2,0 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. balandžio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. balandžio mėnesį