VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro finansavimas numatytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro valdymo sričių 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane.
Įmonė organizuoja ir įgyvendina Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Žemės ūkio informacinių ir kontrolės sistemų veiklos užtikrinimas“ ir Žemės tvarkymo ir administravimo bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymo programos priemonę „Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės vystymas“.
2021 m. specialiesiems įpareigojimams vykdyti skirti valstybės biudžeto asignavimai – 4 684 tūkst. Eur.

2021 m. specialiųjų įpareigojimų asignavimai