Pasibaigus pavėluotai teikiamų paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimo terminui, pareiškėjai nuo 2022 m. liepos 9 d. iki lapkričio 1 d. gali pateikti paraišką savivaldybėje arba savarankiškai tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nenugalimos jėgos aplinkybės (paramos gavėjo mirtis, ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas ir kt.).

 

Tokiais atvejais pareiškėjai ar jų įpėdiniai per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 1 d., savivaldybėje arba savarankiškai patvirtina paraišką ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikia prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus.

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl pavėluotai teikiamos paraiškos priėmimo.

 

Po 2022 m. lapkričio 1 d. paraiškos nepriimamos.

Pasėlių deklaravimas: paraiškos priimamos esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure)