Informuojame, kad 2022 m. birželio mėnesį vidutinė natūralaus (4,13 proc. riebumo ir 3,37 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 518,58 Eur už t, t. y. 1,6 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. gegužės mėn. – 527,09 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. birželio mėnesį, palyginti su 2022 m. gegužės mėn., padidėjo 1,2 proc. ir buvo 422,22 Eur už t.

2022 m. birželio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 72,1 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. birželio mėn. (2021 m. birželio mėn. – 301,40 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. birželio mėnesį už natūralų pieną (4,17 proc. riebumo ir 3,43 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 571,91 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo 1,8 proc. (2022  m. gegužės mėn. ji buvo 582,49 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. birželio mėn. padidėjo daugiau kaip 1,6 proc. ir buvo 457,0 Eur/t Eur už t (2022 m. gegužės mėn. – 450,0 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. birželio mėn.).

2022 m. birželio mėn. buvo supirkta 121,39 tūkst. t pieno, 1,3 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. birželio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. birželio mėnesį