Informuojame, kad 2022 m. liepos mėnesį vidutinė natūralaus (4,03 proc. riebumo ir 3,30 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 511,99 Eur už t, t. y. 1,3 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. birželio mėn. – 518,58 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. liepos mėnesį, palyginti su 2022 m. birželio mėn., padidėjo 1,7 proc. ir buvo 429,43 Eur už t.

2022 m. liepos mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 75,8 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. liepos mėn. (2021 m. liepos mėn. – 291,30 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. liepos mėnesį už natūralų pieną (4,17 proc. riebumo ir 3,43 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 565,78 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo 1,1 proc. (2022  m. birželio mėn. ji buvo 571,91 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. liepos mėn. padidėjo daugiau kaip 1,7 proc. ir buvo 464,82 Eur/t Eur už t (2022 m. birželio mėn. – 457,04 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. liepos mėn.).

2022 m. liepos mėn. buvo supirkta 129,31 tūkst. t pieno, 2,9 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. liepos mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m liepos