Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus (4,00 proc. riebumo ir 3,31 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 511,95 Eur už t, t. y. 0,01 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. liepos mėn. – 511,99  Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. rugpjūčio mėnesį, palyginti su 2022 m. liepos mėn., padidėjo 0,1 proc. ir buvo 429,87 Eur už t.

2022 m. rugpjūčio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 65,5 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. rugpjūčio mėn. (2021 m. rugpjūčio mėn. – 309,3 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. rugpjūčio mėnesį už natūralų pieną (4,06 proc. riebumo ir 3,38 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 568,59 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 0,5 proc. (2022  m. liepos mėn. ji buvo 565,78 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. rugpjūčio mėn. padidėjo daugiau kaip 0,5 proc. ir buvo 467,00 Eur/t Eur už t (2022 m. liepos mėn. – 464,82 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. rugpjūčio mėn.).

2022 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 131,90 tūkst. t pieno, 1,6 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. rugpjūčio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. rugpjūčio mėnesį