Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo mėnesį vidutinė natūralaus (4,19 proc. riebumo ir 3,46 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 526,56 Eur už t, t. y. 2,85 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. rugpjūčio mėn. – 511,95  Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. rugsėjo mėnesį, palyginti su 2022 m. rugpjūčio mėn., sumažėjo 3,2 proc. ir buvo 416,21 Eur už t.

2022 m. rugsėjo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 55,4 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. rugsėjo mėn. (2021 m. rugsėjo mėn. – 338,8 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. rugsėjo mėnesį už natūralų pieną (4,22 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 581,23 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 2,2 proc. (2022  m. rugpjūčio mėn. ji buvo 568,59 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. rugsėjo mėn. sumažėjo 3,3 proc. ir buvo 451,55 Eur/t Eur už t (2022 m. rugpjūčio mėn. – 467,00 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. rugsėjo mėn.).

2022 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 120,44 tūkst. t pieno, 2,6 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. rugsėjo mėnesį