Informuojame, kad 2022 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,38 proc. riebumo ir 3,55 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 552,77 Eur už t, t. y. 4,98 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. rugsėjo mėn. – 526,56 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. spalio mėnesį, palyginti su 2022 m. rugsėjo mėn., padidėjo 0,4 proc. ir buvo 417,89 Eur už t.

2022 m. spalio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 47,5 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. spalio mėn. (2021 m. spalio mėn. – 374,7 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. spalio mėnesį už natūralų pieną (4,37 proc. riebumo ir 3,61 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 601,31 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,5 proc. (2022  m. spalio mėn. ji buvo 581,23 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. spalio mėn. sumažėjo 0,3 proc. ir buvo 450,35 Eur/t Eur už t (2022 m. rugsėjo mėn. – 451,55 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. spalio mėn.).

2022 m. spalio mėn. buvo supirkta 111,97 tūkst. t pieno, 4,8 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. spalio mėnesį