Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–spalio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–spalio mėn. iš 14 353 pieno gamintojų supirko 1 137,30 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–spalio mėn. – 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–spalio mėn. – 1 142,16 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,7 proc., arba 17,46 tūkst. t. Per 2022 m. spalio mėn. buvo supirkta 111,97 tūkst. t pieno arba 4,8 proc. mažiau nei 2021 m. spalio mėn.
Toliau skaityti čia:

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–spalio mėn. mokama kaina