Netrukus prasidės Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2022-2023 apskaitos metus teikimas (TP deklaracija). Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. liepos 31 d. galės teikti TP deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. liepos 31 d. – gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste gali jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt / Registruotiems naudotojams / Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija ir pats užpildyti TP deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. liepos 31 d. – gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste gali kreiptis į savivaldybę, kur atsakingi savivaldybių darbuotojai į PAIS pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų teikimo posistemį įves TP deklaracijų duomenis apie 2022–2023 m. apskaitos laikotarpiu pieno gamintojų parduotą (atiduotą) pieną (pieno produktus) tiesiogiai vartoti. 

Svarbu: pieno gamintojai, kurie į savivaldybę kreipėsi telefonu, paštu, el. paštu, kurjerio pagalba savivaldybėje turi pasirašyti TP deklaraciją ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.

Pieno gamintojo mirties atveju, vienas iš įpėdinių, gali pateikti TP deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu, apie tai pažymėdamas TP deklaracijoje.

Su Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklėmis galite susipažinti čia.

Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2022-2023 apskaitos metus teikimas