Informuojame, kad 2023 m. balandžio 16 d. savivaldybėms išsiuntėme jų pieno gamintojų, galinčių pretenduoti gauti Nacionalinę pagalbą (de minimis) pieno gamintojams, duomenų suvestines (toliau – suvestinė). 

Prie suvestinės (antrame lape – Paraiska) yra pridėta paraiška, į kurią suvedus informaciją raudonai pažymėtose vietose – paraiška, po pareiškėjo asmens / įmonės kodo suvedimo, užsipildys automatiškai. Papildomai reikės įrašyti susijusius ūkio subjektus, įmonių jungimo/skaidymo atvejus jeigu tokių bus. Užpildyta paraiška turi būti atspausdinta 2 egz. ir pateikta pareiškėjui ir savivaldybės darbuotojui pasirašymui. Po paraiškos pasirašymo – savivaldybės darbuotojas priėmęs paraišką turi užpildyti suvestinę (pirmame lape – Suvestine) “Paraiškos registracijos data”. 

Užpildytą duomenų suvestinę labai prašytume perduoti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui (parama@zudc.lt) MS Exel formatu kaip galima ankščiau – nelaukiant gegužės 12 d. 

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos nacionalinei pagalbai gauti priimamos nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. gegužės 5 d. (imtinai). Pieno gamintojas, pavėlavęs pateikti paraišką nacionalinei pagalbai gauti dėl išskirtinių aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure), gali ją pateikti iki 2023 m. birželio 5 d. (imtinai), pridėdamas vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Paraiškos, pateiktos po galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl gautos duomenų suvestinės, paraiškos pildymo – maloniai prašome kreiptis telefonu 8 5 266 0620 ar el. paštu (parama@zudc.lt, pagalba@zudc.lt)

Svarbu savivaldybių darbuotojams. Nacionalinė parama pieno gamintojams