Nuo 2023 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-273 buvo pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas. Šio aprašo 7 punkte nustatyta, kad, įgyvendinant 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“, paviršinio vandens telkinių apsaugos juostose pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir (ar) srutas.

Šio aprašo pakeitime taip pat nustatyta, kad, kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos taip, kaip numato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, deklaruojant žemės ūkio naudmenas privalo būti deklaruojamos šios vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos prie visų pareiškėjų laukuose esančių:

  • nesureguliuotų vandens telkinių ar jų nesureguliuotų ruožų – mažiausias vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens krašto. Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostose ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas;

 

  • sureguliuotų vandens telkinių ar jų sureguliuotų ruožų (ištiesintų, pagilintų ir pertvarkytų upių ar upių vagos ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) – nuo 2024 m. mažiausias deklaruojamas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 3 m nuo šlaito viršutinės briaunos;

 

  • melioracijos griovių, išskyrus atvejus, kai palei griovį deklaruojami ekologinio ūkio sertifikuoti laukai, – nuo 2024 m. privalo būti deklaruojami pagrioviai (palaukė su žoline danga, neįskaitant griovio šlaito). Minimalus pagriovių plotis – 3 m. Pagrioviuose su žoline danga (Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodas KEP) ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas. Pagrioviai taip pat gali būti naudojami žemės ūkio technikos eismui, tačiau pareiškėjai privalo užtikrinti, kad žolinė danga išliks vyraujanti.

Atsižvelgus į Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo pakeitimus, Paraiškų priėmimo informacinės sistemos geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir valdymo reikalavimų (GAAB / VR) erdvinių duomenų sluoksnių sąrašas buvo papildytas nesureguliuotų vandens telkinių pakrančių sluoksniu, kurio duomenys buvo parengti pagal 4 GAAB standarto reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujinti žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai galioja 2023 m. teikiamoms ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms.

 

Sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose:

 

Atnaujinti žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai, taikomi nuo 2023 m. paviršinio vandens telkinių apsaugos juostoms