Gyvulių veislininkystės informacinė sistema

Administruojant Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (toliau – GYVIS) šiuo metu yra sukaupta 2 mln. 700 tūkst. įrašų apie veislinius gyvulius (galvijus, ožkas, avis, kiaules, arklius). Šia informacija naudojasi 3 150 naudotojų Lietuvoje. Pagal GYVIS duomenis atliekami gyvulių eksterjero, produktyvumo, genetiniai vertinimai. Pripažintos veislininkystės institucijos išduoda tapatybės nustatymo dokumentus, kilmės dokumentus, pažymėjimus bei sertifikatus. 2017 m. pripažintos veislininkystės institucijos, vykdydamos selekcines programas, į Kilmės knygas įrašė 50 143 gyvulius bei išdavė 2 000 kilmės pažymėjimų ir sertifikatų.

Gyvulių bandų gerinimas neįmanomas be sistemingos apskaitos tvarkymo. Ženklinimas, kilmės duomenų apskaita, veislinių ir produktyviųjų savybių vertinimas, atranka ir porų parinkimas – atskirų gyvulių bandų ir visos veislės gerinimo pagrindas.

Kartu su pieninių galvijų, mėsinių galvijų, arklių, kiaulių, ožkų ir avių  augintojais norėtume pasidžiaugti gautais rezultatais ir, be abejo, padėkoti visiems socialiniams partneriams už prasmingą bendradarbiavimą, nes galutiniai jo rezultatai labai svarbūs ir naudingi tolimesniam sėkmingam ūkio planavimui ir valdymui.

 

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa