Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinė sistema

Administruojant Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinę sistemą (toliau – ŪGVIS) šiuo metu yra sukaupta 2 mln. 700 tūkst. įrašų apie veislinius ūkinius gyvūnus (galvijus, ožkas, avis, kiaules, arklius). Šia informacija naudojasi 3 150 naudotojų Lietuvoje. Pagal ŪGVIS duomenis atliekami ūkinių gyvūnų eksterjero, produktyvumo, genetiniai vertinimai. Pripažintos veislininkystės institucijos išduoda tapatybės nustatymo dokumentus, kilmės dokumentus, pažymėjimus bei sertifikatus. 2017 m. pripažintos veislininkystės institucijos, vykdydamos selekcines programas, į Kilmės knygas įrašė 50 143 ūkinius gyvūnus bei išdavė 2 000 kilmės pažymėjimų ir sertifikatų.

Ūkinių gyvūnų bandų gerinimas neįmanomas be sistemingos apskaitos tvarkymo. Ženklinimas, kilmės duomenų apskaita, veislinių ir produktyviųjų savybių vertinimas, atranka ir porų parinkimas – atskirų ūkinių gyvūnų bandų ir visos veislės gerinimo pagrindas.

Kartu su pieninių galvijų, mėsinių galvijų, arklių, kiaulių, ožkų ir avių  augintojais norėtume pasidžiaugti gautais rezultatais ir, be abejo, padėkoti visiems socialiniams partneriams už prasmingą bendradarbiavimą, nes galutiniai jo rezultatai labai svarbūs ir naudingi tolimesniam sėkmingam ūkio planavimui ir valdymui.

 
 

 

 

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa