Vykdydami Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos (GYVIS) administravimą šiuo metu sukaupta 2 mln. 700 tūkst. įrašų apie veislinius gyvulius (galvijus, ožkas, avis, kiaules, arklius) kurių sukaupta informacija naudojasi 3150 naudotojų Lietuvoje. GYVIS sukauptų duomenų pagrindu atliekami gyvulių eksterjero, produktyvumo, genetiniai vertinimai. Pripažintos veislininkystės institucijos išduoda tapatybės nustatymo dokumentus, kilmės dokumentus pažymėjimus bei sertifikatus. 2017 m. pripažintos veislininkystės institucijos vykdydamos selekcines programas į Kilmės knygas įrašė 50 143 gyvulių bei išdavė 2000 kilmės pažymėjimų ir sertifikatų.

Gyvulių bandų gerinimas neįmanomas be sistemingos apskaitos tvarkymo. Ženklinimas, kilmės duomenų apskaita, veislinių ir produktyviųjų savybių vertinimas, atranka ir porų parinkimas – atskirų gyvulių bandų ir visos veislės gerinimo pagrindas.

Kartu su galvijų, arklių, kiaulių, ožkų ir avių,  augintojais norėtume pasidžiaugti gautais rezultatais ir, be abejo, padėkoti visiems socialiniams partneriams už naudingą bendradarbiavimą, nes galutiniai jo rezultatai labai svarbūs ir naudingi tolesniam sėkmingam ūkio planavimui ir valdymui.

Gyvulių veislininkystė

Parašykite komentarą