Žemės ūkio technikos registro skyriaus funkcijos

• Administruoja Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą;

• Administruoja Traktorininko pažymėjimų informacinę sistemą;

• Administruoja Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolę;

• Nagrinėja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) prašymus bei prie jų pateiktus dokumentus ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai išvadas dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo ar nepripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).

• Išduoda saugiųjų dokumentų blankus:

1. Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo blanko išdavimas.

2. Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono blanko išdavimas.

3. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimo blanko išdavimas.

4. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos pažymėjimo išdavimas.

 

Technikos paieška

Valstybės institucijos ir savivaldybės darbuotojams