Žemės ūkio technikos registro skyriaus funkcijos

– Administruoja Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą;

– Nagrinėja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) prašymus bei prie jų pateiktus dokumentus ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai išvadas dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo ar nepripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).

– Blankų išdavimas :

Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo blanko išdavimas;

Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono blanko išdavimas;

Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimo blanko išdavimas;

Augalų apsaugos purkštuvo pažymėjimo blanko išdavimas.

– Traktorininkų pažymėjimai

Technikos paieška

Valstybės institucijos ir savivaldybės darbuotojams