Įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. vasario 2 d. Nr. 3D-58

Įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo 2018 m. vasario 2 d. Nr. 3D-59

Įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3D-145 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų ir traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų formų patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. vasario 2 d. Nr. 3D-60

Įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. vasario 2 d. Nr. 3D-61

IŠDUODAMŲ BLANKŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.                                      Pavadinimas Kaina eur/vnt.
         1. Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo blanko išdavimas             3,96
         2. Traktoriaus ir savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono blanko išdavimas              2,56
         3. Traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimo blanko išdavimas              2,73
         4. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos pažymėjimo blankas              4,63